Ohjelmistotuotanto ja laadunvarmistus -koulutus 2020

Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat oppia rakentamaan moderneja responsiivisia verkkosivustoja.

Voit olla alanvaihtaja, ICT-alalla työskennellyt tai ICT-alaa opiskellut henkilö. Tärkeää on, että sinulla perusosaaminen ohjelmoinnista sekä motivaatiota/halua oppia modernia ohjelmistokehitystä.


Kurssin yleisestä organisoinnista ja aikataulusta

Opetusta on oletusarvoisesti klo 9.00 - 15.45.


Arviointi

Koulutuksen aikaisia suorituksia ei arvioida, mutta tehdyt työtunnit ja opitut asiat kirjataan erilliseen oppimispäiväkirjaan. Koulutuksen lopussa on arviointikeskustelu, jonka johtopäätökset viedään ARVI-järjestelmään TE-palvelujen hyödynnettäväksi.


Aikataulu

Orientaatioviikko: vko 37
Opetusjakso: vko 38 - 49
Projektijakso: vko 38 - 49
Päätösjakso: vko 49 - 50


Opetusjakson aihealueet

Koulutuksessa tutustutaan sähköisen palvelu-/ohjelmiston kehittämisvaiheen näkökulmasta painottaen palvelun testausta ja laadunvarmistusta. Keskeisiä teemoja ovat palvelumuotoilu, ohjelmoinnin perusteet, testaussuunnittelu + testauksen hallinta ja automatisoinnin perusteet. Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan ohjelmoinnin perusteet Python-kielellä ja laajentuen yksinkertaisen WWW-palveluun liittyviin teknologioihin. Opiskelija oppii tuottamaan asiakkaan tarpeiden pohjalta vaatimusmäärittely dokumentaation ja tuottamaan tämän pohjalta tarpeellisia hyväksyntätestejä. Opintojen ytimessä on aktiivinen tiimityöskentely, jossa eri opintokokonaisuuksien sisältöjä sovelletaan käytännön projektityöhön.