Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tietoja kerätään JAMKin järjestämissä työvoimakoulutuksissa opiskelijoiden harjoitustehtävien edistymisen seuraamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja opiskelijalta kerätään seuraavat tiedot:

Tietoja säilytetään koulutuksen ajan eikä tietoja luovuteta muille tahoille.
Yhteyshenkilönä toimii koulutuksen vastuuopettaja Jouni Huotari (etunimi.sukunimi@jamk.fi), joka huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään tietosuojan ja tietoturvallisuuden kannalta asianmukaisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työtehtäviin ne kuuluvat.

Voit lukea lisää rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn oikeuksista ja velvollisuuksista JAMKin www-sivuilta