Toteutusmuotona etäopinnot

Syksyn tilanne Korona-pandemian suhteen on käytännössä pakottanut toimimaan etäopetuksen muodossa. Yksittäisten kurssien kohdalla saattaa olla mahdollista osallistua lähiopetukseen, mutta pääosin toimimme etänä.

Organisoinnista

Koulutus tapahtuu normaalien opintojaksojen puitteissa, eli jokainen koulutukseen osallistuva valitsee sopivat opinnot syksyn tarjonnasta. Valittuejen kurssien rinnalla työskennellään projektiopintokokonaisuudessa, jossa kursseilla opitut asiat ja käytännön tekeminen synnyttävät uutta osaamista.

Opintoihin liittyvät etävälineet ovat seuraavia:

Mitä opintokokonaisuudessa opiskellaan?

Valittavat kurssit saattavat vielä muuttua

Lisäksi syventäviä opintoja

Täydentäviä opintoja

Yhteensä ~30 OP